Kata ganti diri yang perlu dingati

 

  Makna : He (dia)
Digunakan untuk lelaki shj
 

 

Huwa

       
  Makna : She (dia)
Digunakan untuk perempuan shj
 

 

Hiya

       
  Makna : You (awak)
Digunakan untuk lelaki shj
 

 

Anta

       
  Makna : You (awak)
Digunakan untuk perempuan shj
 

 

Anti

       
  Makna : I (saya)
Digunakan untuk lelaki & perempuan
 

 

Ana

       
  Makna : We (kami)
Digunakan untuk lelaki & perempuan
 

 

Nahnu

       

Kata Tanya

Huruf

Cara Baca

Makna

Maa

Apa

Maadza

Apakah

Limaadza

Untuk apa, Kenapa

Kaifa

Bagaimana

Hal

Adakah

Man

Siapa

Aina

Di mana

Min Aina

Dari mana

Ila Aina

Ke mana

Mata

Bila

 


Greetings / Ucapan

Komen

Nas dlm BM & Terjemahan Nas dlm BA
Ucapan salam Assalamualaikum
Salam sejahtera ke atas kamu

Ucapan untuk menjawab salam Wa alaikum salam
Dan ke atas kamu salam sejahtera
Ucapan Selamat Pagi Sobahul-Khair
Selamat Pagi
Ucapan Untuk Menjawab Selamat Pagi Sobahun-Nuur
Selamat Pagi
  Ahlan Wa Sahlan
Selamat Datang
  Syukran
Terima Kasih
  'Afwan
Sama-sama
Digunakan untuk berpisah. Ucapan untuk menjawabnya juga sama. Ilal-Liqaa
Jumpa Lagi
Digunakan untuk berpisah. Ucapan untuk menjawabnya juga sama. Ma'assalaamah
Good bye
  Min fadhlik
Excuse Me, Will You Please, Please
Untuk laki-laki kita gunakan Kaifa haaluka, utk perempuan, Kaifa Haaluki Kaifa haaluka ?
Apa khabar ?

  Ana Bikhair
Saya baik

Kalau untuk perempuan, kita sebut Ana Mariidhah Ana Maridh
Saya Sakit

 


 

Bilangan / Nombor

Komen

Nas dlm BM & Terjemahan Nas dlm BA
1 Waahid
Satu

1 =

2 Ithnaani
Dua

2 =

3 Thalaathah
Tiga

3 =

4 Arba'ah
Empat

4 =

5 Khamsah
Lima

5 =

6 Sittah
Enam

 6 =

7 Sab'ah
Tujuh

7 =

8 Thamaaniah
Lapan

8 =

9 Tis'ah
Sembilan

9 =

10 'Asyarah
Sepuluh

10 =

11 Ahada 'Asyara
Sebelas

11 =

12 Ithnaa 'Asyara
Dua Belas

12 =

13 Thalaathah 'Asyara
Tiga Belas

13 =

14 Arba'ah 'Asyara
Empat Belas

14 =

15 Khamsah 'Asyara
Lima Belas

15 =

16 Sittah 'Asyara
Enam Belas

16 =

17  Sab'ah 'Asyara
Tujuh Belas

17 =

18 Thamaaniah 'Asyara
Lapan Belas

18 =

19 Tis'ah 'Asyara
Sembilan Belas

19 =

20 'Isyruun
Dua Puluh

20 =

21 Waahid Wa 'Isyruun
Dua Puluh Satu

21 =

22 Ithnaanni Wa 'Isyruun
Dua Puluh Dua

22 =

23 Thalaathah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Tiga

23 =

24 Arba'ah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Empat

24 =

25 Khamsah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Lima

25 =

26 Sittah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Enam

26 =

27 Sab'ah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Tujuh

27 =

28 Thamaaniah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Lapan

28 =

29 Tis'ah Wa 'Isyruun
Dua Puluh Sembilan

29 =

30 Thalaathuun
Tiga Puluh

30 =

 


 

Contoh-contoh Perbualan

 

/

/

Ana tilmiidz / Ana tilmiidzah

Man Anta / Anti ?

Aku student

Siapa kau ?

   

/

/

Haadza sodiiqi / sodiiqati

Man ma'aka / ma'aki ?

Ni kawan aku

Siapa sama kau tuh ?

  .

/

/

Ismi Ahmad / Maryam

Ma ismuka / ki ?

Nama aku Ahmad / Maryam

Apa nama kau ?

   

Ismuhu Sulaiman

Ma ismuhu ?

Namanya Sulaiman

Apa namanya ?

   

Ismuhaa Faatimah

Ma ismuhaa

Namanya Fatimah

Apa namanya ?

   

Laa, ana thoolib

Hal anta mudarris ?

Tak, saya student

Adakah anda cikgu ?

   

Naam, ana tilmiidz

Hal anta tilmiidz ?

Yes, Im student

Are you student ?

   

/

/

Ana Maaliizi / Maaliiziyyah

Maa jinsiyyatuka / ki ?

Aku orang Malaysia

Apa warganegaramu ?

   

Na'am, ana Maaliiziyy

Hal anta Maaliiziyy ?

Ya, saya orang Malaysia ?

Adakah anda orang Malaysia ?

   

Na'am, ana Maaliiziyyah

Hal anti Maaliiziyyah ?

Ya, saya orang Malaysia ?

Adakah anda orang Malaysia ?

   

Laa, ana  Maaliiziyy

Hal anta Misriyy ?

Tak, saya orang Malaysia

Adakah anda orang Mesir ?

   

/

/

Ali ghaa-ib / Khadijah ghaa-ibah

Man ghaa-ib / ghaa-ibah

Ali absent / Khadijah absent

Siapa absent ?

   

!!

Aasif ya ustaadz

Anta muta-akhhir al-youma ya Aziz

Sorry ustaz

Kamu lewat hari ni Aziz !!

 


 

 Al'abu kuratas-salah

Maadza tal'abu ?

Aku main basketball

Apa yang kamu main ?

 

 

Al'abu kuratat-taawilah

 Maadza tal'abu ?

 Aku main ping-pong

 Apa yang kamu main ?

 

 

Al'abu kuratal-yad

Maadza tal'abu ? 

 Aku main handball

Apa yang kamu main ? 

 

 

 


 

Arsumu hadiqatal-hayawan

Maadza tarsum ?

 Saya lukis Taman Haiwan

 Apa yang awak lukis ?

 

 

Arsumu al-mal'ab

 Maadza tarsum ?

Saya lukis taman permainan

 Apa yang awak lukis ?

 

 

Arsumu al-madrasah

Maadza tarsum ?

Saya lukis sekolah

 Apa yang awak lukis ?

 

 

Arsumu al-hadiqah

Maadza tarsum ?

 Saya lukis taman

 Apa yang awak lukis ?

 

 

 Arsumu as-syajarah

 Maadza tarsum ?

Saya lukis pokok 

  Apa yang awak lukis ?

 


 

Ahmad fi al-madrasah

Aina Ahmad ?

Ahmad di sekolah

Di mana Ahmad ?

 

 

 Khalid fi al-maktabah

Aina Khalid ? 

Khalid di perpustakaan

Di mana Khalid ?

 

 

 

Ghassan fi al-hadiqah

Aina Ghassan ?

Ghassan di taman

Di mana Ghassan ?

   

 An-nadzzarah fi al-haqibah

Aina an-nadzzaarah ?

Cermin mata dalam beg

Di mana cermin mata ?

 

 

Al-kurah fi al-mal'ab

Aina al-kurah ?

 Bola itu di tempat permainan

Dimana bola itu ?

 

 

Al-mudarris fi al-fasli

Aina al-mudarris ?

Cikgu itu dalam kelas

Dimana cikgu itu ?

   

Ana fi al-fasli

 Aina anta ?

Saya di kelas

 Dimana awak ?

 

 

Huwa fi al-mal'ab

 Aina huwa ?

Dia di tempat permainan

 Dimana dia ?

 

Hiya fi al-masjid

 Aina hiya ?

Dia di masjid

 Dimana dia ?

 


 

Adzhabu ila al-maktabah li-aqra-u al-kitaab

Limaadza tadzhabu ila al-maktabah ?

Aku ke library utk. baca buku

Kenapa kau pergi ke library ?

   

 

Adzhabu ila al math'am li-atanaawala al-ghadaa'

Limaadza tadzhabu ila al math'am

Aku ke restoran utk. makan tengahari

Kenapa kau pergi ke restoran ?

   

Adzhabu ila al-masjid li-usolli al-'asr

Limaadza tadzhabu ila al-masjid ?

Aku ke masjid utk. solat Asar

Kenapa kau pergi ke masjid ?

   

Adzhabu ila al-maqsaf li-asytari al-qalam

Limaadza tadzhabu ila al-maqsaf ?

Aku ke koperasi utk. beli pen

Kenapa kau pergi ke koperasi ?

   

 

Adzhabu ila al-mal-'ab li-al 'aba al-kurah

Limaadza tadzhabu ila al-mal-'ab

Aku ke malab utk. main bola

Kenapa kau pergi ke malab ?

 


 

/

Na'am, 'indi qalam

Hal 'indaka / ki qalam ?

Ya, aku ada pen

Kau ada pen ?

   

/

Haadza qalami

Aina qalamuka / ki ?

Ni pen aku

Di mana pen kau ?

   

Al-qalam bithalaathi ringgit

Bikam al-qalam ?

Pen ni berharga RM 3

Berapa harga pen ini ?

   

Asytari al-qalam min al-maqsaf

Min aina tasytari al-qalam

Aku beli pen ni dari koperasi

Dari mana kau beli pen ini ?

   

Sa-adzhabu ila al-madinah bissayyaarah

Kaifa satadzhabu ila al-madinah

Aku akan pergi ke bandar dengan kereta

Bagaimana kau akan ke bandar ?

   

Aqra-u al-qissah

Maadza Taqra-u fi al-maktabah ?

Aku baca cerita

Apa yang kau baca kat library ?

 


 

,

Al-makmal fi alfinaa'

Min Fadhlik, Aina al-makmal?

Makmal itu di halaman

Excuse me, di mana makmal ?

   

,

Al-qalam fi al-haqiibah

Min Fadhlik, Aina al-qalam ?

Pen itu di dalam beg

Excuse me, di mana pen ?

   

,

Al-Musyrif fi an-naadi

Min Fadhlik, Aina al-musyrif ?

Penyelia itu di kelab

Excuse me, di mana penyelia ?

   

,

Al-maqsaf amaama al-maktabah

Min Fadhlik, Aina al-maqsaf ?

Koperasi itu di depan library

Excuse me, di mana koperasi ?

 


Contoh-contoh Soalan Mengenai Harga

Al-qalam bi'asyarati quruusy

Bikam al-qalam ?

Pen ini berharga 10 sen

 Berapa harga pen ini ?

   

An-nadzzaarah bitis'ah rinjiit

Bikam an-nadzzaarah ?

 Cermin mata berharga 9 ringgit

Berapa harga cermin mata ini ?

   

Al-kurah bikhamsati 'asyara rinjiit

Bikam al-kurah ?

Bola itu berharga 15 ringgit

 Berapa harga bola itu ?

   

Al-haqibah bi-arba'ati dulaar

Bikam al-haqibah ?

 Beg itu berharga 4 dollar

 Berapa harga beg itu ?

   

Al-kitaab bisab'ati 'asyara riyaalan

Bikam al-kitaab ?

Buku itu berharga 17 riyal 

 Berapa harga buku itu ?

   

 

Haadza bithalaathati quruusy

Bikam haadza ?

Ini berharga 3 sen 

 Berapa harga ini ?

   

Haadzihi bikhamsati quruusy

Bikam haadzihi ?

Ini berharga 5 sen

Berapa harga ini ?

 


Nota :

Kata ganti diri  ini bila bersambung dengan kata nama (isim), ia akan bertukar seperti berikut, contohnya :

Kata nama (isim) qalam ( ) bermaksud pen. Jika kita nak kata pen saya, perkataan qalam ( ) itu hendaklah disambungkan dengan ( ) yang menunjukkan saya. Bila disambung ia menjadi (qalami = pen saya). Untuk kata ganti diri yang lain seperti pen awak, pen kami, dan sebagainya, sila lihat formula di bawah :

 

1) + =   (qalamuka)  = pen awak

2) + = (qalamuki)    = pen awak

3) +   = (qalamuhu)     = pen dia

4) + =   (qalamuha)  = pen dia

5) + =   (qalamuna)   = pen kami

6) + =   (qalami)  = pen saya

*Jangan keliru atau bertukar dengan fiil (verb/kata kerja).
*Kata kerja atau fiil terbahagi kepada 3 iaitu fiil maadhi ( ) yang menunjukkan kala lepas (past tense), fiil mudharie' ( ) yang menunjukkan kala sekarang (present tense) dan fill amar ( ) yang menunjukkan perintah.

 

*** Sila hafal juga nama-nama gambar seperti dalam nota sebelum ini.

 

Hakcipta Mazuki Izani El-Besuty (19 Ogos 2002)
[Home]
.