SABTU ( 11 NOVEMBER 2000 )

MASA

PROGRAM

    08:30 pagi         09:30 pagi       Taklimat Urusetia
    09:30 pagi         -  10:30 pagi Sesi I (Pedagogi/Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran)
Kertas kerja I :  Gawat Matematik:Analis Penyelesaian  
oleh
En. Hanafi Hamzah.

Kertas kerja 2 :  "Education Gymnasts or Bloopers?" 

ole
h Dr. Hj. Yeop Hussin Bidin  
    10:30 pagi         -  11:00 pagi Minum 
    11:00 pagi         -  01:00 tengahari Sesi II (Peranan UiTM) 
Kertas kerja 3 : "Mengantarabangsakan Bahasa Malaysia" 
oleh En. Mat Zin Mat Kib

Kertas kerja 4 : "Peranan UiTM Di Sabah : Perancangan Strategik"
oleh Prof. Dr. Nasuddin Othman
Kertas kerja 5 : " Peranan Institut Pengajian Tinggi dan Pembangunan Negara Dari Perspektif Politik" 
oleh Dr. Hj. Yeop Hussin Bidin
    01:00 t/hari      02:30 petang Makan Tengahari (Solat/Rehat) 
    02:30 petang     -  03:30 petang Perasmian
    03:30 petang     -  04:30 petang Ucaptama "Cabaran Pendidikan Di Alaf Baru" oleh Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah, Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Teknologi MARA
    04:30 petang     -  05:00 petang Minum Petang / Penangguhan

 

 

AHAD ( 12 NOVEMBER 2000 )

MASA

PROGRAM

    08:00 pagi            10:00 pagi Sesi III (Perspektif Pensyarah / Pelajar)
Kertas kerja 6 : "Hubungkait Pencapaian Pelajar Dengan Sikap Dan Kemahiran Pembelajaran" 
oleh Tuan Haji Wahi Ismail & En. Norzamani Saruni

Kertas kerja 7 : "Pembangunan Pelajar" 
oleh En. Redzei Othman
    10:00 pagi            10:30 pagi Minum 
    10:30 pagi            12:30 tengahari Sesi IV (Aspek Pengurusan/Penyelidikan)
Kertas kerja 8 : "Lanskap UiTM - Pemerhatian Awal" 
oleh En. Khairul Naim Adham 

Kertas kerja 9 : "Kecemerlangan Pembelajaran Matematik : Aspek Dorongan Agama dan Potensi" 
oleh En. Zamali Hj. Tarmudi
    12:30 tengahari    02:00 petang Makan Tengahari (Solat / Rehat)
    02:00 petang        03:30 petang Bengkel
    03:30 petang        04:00 petang Minum Petang
    04:00 petang        04:45 petang Sidang Pleno / Resolusi
    04:45 petang        05:15 petang Penutup

 

Hakcipta mibi2000